1. Planning

Plan het plaatsen van een beton stucwerk altijd aan het einde van het bouwtraject en voor het afmonteren van de badkamer. Omdat het plaatsen van beton ciré in de badkamer een decoratief precisie werk is, kunnen we niet starten tijdens de bouw- of verbouwperiode. Er zijn dan veel factoren die van invloed kunnen zijn op ons werk: vocht, temperatuur, stof. We moeten ongestoord kunnen werken en een vrije toegang hebben tot de ruimte. Een beton ciré badkamer wordt in +/- 5-8 dagen aangebracht. Houdt er rekening mee dat er tussentijdse droogtijden zijn die langer kunnen duren als voorzien.

2. Offerte

Voor facturering geldt het daadwerkelijk aantal vierkante meters, door Betonlooks by Thesing gemeten in het werk, ongeacht offerte en opdrachtbevestiging, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen. De vierkante meterprijs is gebaseerd op staffelprijzen. Verandering in het aantal meters bij inmeting leidt daardoor tot aanpassing in de vierkante meterprijs van de opdracht.
Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

* in geval van wijzigingen van de overeenkomst;
* in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten;
* in geval van afwijkingen in de benodigde hoeveelheden materiaal;
* in andere gevallen waar meer- en minderwerk in de overeenkomst is opgenomen.

 3. Samenstelling en Uitvoering

Het aanbrengen van de betonstuc is een ambachtelijk proces. Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient u rekening te houden met het volgende;
in de vloeren en wanden die Betonlooks by Thesing legt kunnen ten opzichte van het gekozen paneel tijdens de totstandkoming van de overeenkomst:
• lichte kleurverschillen voorkomen; • glansverschillen optreden; • lichte oneffenheden of aanzetten voorkomen; alsmede enige oneffenheid, spaanslag etc.
Een vloer wordt geheel met de hand aangebracht. Omdat de materialen vloeibaar zijn op het moment van aanbrengen, zullen factoren als temperatuur, stof en tocht altijd wat invloed uitoefenen. Wij gaan voor een mooi eind resultaat en leveren graag de beste kwaliteit en service maar u kunt daarom, als je goed kijkt, bij oplevering hier en daar een haartje, vuiltje of blaasje tegenkomen. Wij doen ons uiterste best om dit te voorkomen. Voor het mooiste resultaat is het belangrijk met elkaar samen te werken. Wij, door de vloer zorgvuldig aan te brengen en u door de ondergrond goed schoon en netjes op te leveren.

De tekening/nuancering, pigmentvlekken van de betonvloer met kleurschakering is wisselend en de beoordeling van het resultaat is smaak gebonden. Kleurpanelen geven een (kleur)indicatie van de te plaatsen vloer. Wij brengen de patronen aan naar eigen inzicht en voor zover mogelijk wat er besproken is als de consument niet aanwezig is.
Indien de consument enige invloed uit wil oefenen op het eindresultaat, dient deze alvorens de vervaardiging van vloer of wand aanwezig te zijn. Mocht dit niet mogelijk zijn dan is het niet mogelijk om te reclameren op de uiteindelijke tekening/nuancering van de geleverde vloer.

Het is ten alle tijden belangrijk een goede en vooral kurkdroge ondervloer te hebben. Ontstaan er onvolkomenheden of ongelukken met water op de ondervloer, meld dit dan direct. De ondervloer mag een maximaal vochtpercentage bezitten. Wij komen dit zelf opmeten.
• 0,8 % bij een zandcement of egaline dekvloer
• 0,8 % bij een cement dekvloer
• 0,5% bij een anhydriet ondervloer
Stelregel voor een nieuwe dekvloer; één centimeter laagdikte staat gelijk aan één week droogtijd. Is de ondervloer 6 cm dik, dan staat hier gemiddeld 6 weken droogtijd tegenover. Onthoudt altijd wanneer de ondervloer aangebracht is/wordt. Dit is geen garantie maar een theoretisch bewezen methode.
Voorkom te allen tijden water, vetten of vloeistoffen op de ondervloer! Dit geeft vlekken in het eindresultaat en zijn geen reden tot reclamering.

4. Tijdens applicatie

Tijdens de uitvoering is het van belang dat alle ruimten schoon, wind, – en waterdicht zijn. Een minimale kamertemperatuur van 15 graden is noodzakelijk voor een goede werking van onze materialen.
Wij willen graag een mooie wand/vloer opleveren. Om dit mogelijk te maken is het nodig dat alle overige werkzaamheden uitgevoerd zijn. Hiermee bedoelen we dat alle bouwwerkzaamheden zoals stukadoren en timmerwerk, sanitair en verlichting in orde dient te zijn. Wij adviseren het schilderwerk na het plaatsen van een vloer uit te voeren, mochten de schilderwerkzaamheden gedaan zijn, dan zijn wij niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan het schilderwerk door verwijdering van ons tape.

Uiteraard proberen we altijd zo netjes mogelijk te werken. Wij kunnen alleen aanvangen indien de vloer vuil en stofvrij is en de ruimte volledig begaanbaar is. Wanneer er gestukt is in het huis dient men rekening te houden met minimaal 1 week droogtijd van het stucwerk.
U dient er voor zorg te dragen dat na voltooiing van de werkzaamheden de vloer/wand niet wordt betreden, in verband met de mechanische uitharding noch dat de gelegde vloer/wand op andere wijze in aanraking komt met vaste en vloeibare stoffen of gas. Na 5-7 dagen van voltooiing van de werkzaamheden is de vloer/wand/wand uitgehard en mag deze pas belast worden met elke vorm van vloeistof.

5. Scheurvorming/nieuwbouw

Stucwerk en Beton ciré zijn niet bestand tegen de extreme spanningen in een nieuwbouwwoning. Ze ontstaan meestal vanuit de ondergrond (dekvloer) en trekken door in de toplaag. Echter, de vaak kleine haar scheurtjes doen geen afbreuk aan de natuurlijke uitstraling van het product.

6. Onderhoud

Een betonciré badkamer is naadloos m.u.v. overgangsnaden. Je kunt de badkamer eenvoudig reinigen met een swiffer en/of microvezeldoek. Dweilen doe je op dezelfde manier, met lauw water en een vochtige micro vezeldoek en niet overmatig nat. Gebruik nooit chloor, schuurmiddelen of chemische reinigingsmiddelen om schoon te maken! Ook ontkalker raden we af.
• Reinig de betonstuc regelmatig met PH-neutrale reinigingsmiddelen
• Vermijd direct contact met chemicaliën als: chemische stoffen van bijvoorbeeld emmers en droogloopmatten, waterstofperoxide en ammoniak, die voorkomen in haarverfproducten; o verschillende soorten kleurstoffen; o metaal en roest – inkt en haarverfproducten; o verf – plakband en lijm; o chemische zuren (chloor, olie, etc.); o vocht in combinatie mat afvalstoffen van planten, riet, etc.
• Alle producten welke kleurstoffen afgeven of een chemische reactie aangaan met het product.

7. Garantie

Op de vloeren of wanden verleent Betonlooks by Thesing een garantie voor de periode van 2 jaar. Het sterkst zijn we met onze lavasteen gietvloeren, deze zijn van zichzelf waterdicht en krasvast.

Wij kunnen geen enkele garantie verlenen op scheurvorming in welke vorm dan. Ook scheurvorming veroorzaakt door extreme werking of zetting vanuit de ondergrond, werking/zetting vanuit het pand zelf of vochtwerking vanuit de ondergrond en osmose. Maar ook niet op het product zelf omdat epoxy gebonden producten altijd kunnen scheuren, ondanks dat het een lichte elastische eigenschap heeft.

Ook valt slijtage die wordt veroorzaakt door ongeschikt gebruik, krassen, verkeerde schoonmaakmethoden/middelen, ongelukken of soortgelijke gebeurtenissen buiten de garantie.
Geringe afwijkingen in maat, kleur, structuur, lichte en andere geconstateerde kleine gebreken zijn geen reden tot afkeuring. Ook kleine kleurverschillen tussen een door ons aangeleverd sample op maat en de kleur van de daadwerkelijke betonlook vloer/wand. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen.

Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van krimpnaden en/of haarscheurtjes ontstaan door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, c.v.-leidingen en/of haarden. Geen klachten zijn mogelijk over haartjes, (ingevallen) vuiltjes, krasjes en bultjes in de vloer of (kleine) spatjes (in de omgeving van de vloer). Betonlooks by Thesing streeft naar de hoogste kwaliteit, maar wij willen benadrukken dat het handwerk blijft. Indien Betonlooks by Thesing reparaties verricht aan bestaande vloeren, zijn geen klachten mogelijk ten aanzien van eventuele verschillen of afwijkingen in kleur(en), kleursamenstellingen, materialen en/of structuur ten opzichte van de rest van de vloer/wand.

Klachten ten aanzien van de geleverde zaken dienen direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan Betonlooks by Thesing te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering. Alle klachten ten aanzien van de verrichte werkzaamheden dienen eveneens direct na ontdekking doch uiterlijk binnen 3 maanden na oplevering van het resultaat van de werkzaamheden schriftelijk aan ons te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de consument.

Valt uw klacht binnen de garantievoorwaarden, zullen wij de vloer/wand herstellen of
vervangen. Bij uitvoering van garantie werkzaamheden is het van belang dat de consument de
adviezen en instructies van Betonlooks by Thesing opvolgt.

8. Betaling

Betonlooks by Thesing heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid
voor betaling van de consument te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedragen en 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden zijn betaald. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 8 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur
vast indien de consument niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt. Indien na aanmaning door de gebruiker betaling alsnog uitblijft, heeft de gebruiker bovendien het recht aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal de gebruiker de consument bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen geven om alsnog te betalen.